The Editorial Board

36 POSTS 0 COMMENTS

Podcast: Henk Ovink over water als hefboom

We spraken met Henk Ovink over water als hefboom om steden weerbaar te maken, de noodzaak tot samenwerken en de kracht van storytelling.

Podcast: Henk Ovink about Water as Leverage

We talked with Dutch Water Envoy Henk Ovink about water as leverage for making cities resilient, the need to collaborate and the power of storytelling.

De Pakistaanse rivierdelta is bijna dood, waarschuwt deze journalist

Klimaatverandering is een dagelijkse realiteit voor de Pakistaanse bevolking. In gesprek met Amar Guriro over waterschaarste, oplossingen voor klimaatadaptatie en de kracht van journalistiek.

Pakistan’s Indus river delta has almost died, this journalist warns

Climate change is an everyday reality for Pakistani citizens. In conversation with Amar Guriro about water scarcity, climate-resilient solutions and the power of journalism.

‘Respecteer de dunne lijn tussen mens en natuur’

Met welke bedreigingen worden kustgemeenschappen geconfronteerd? Bekijk Sinking Sundarbans, een film van een minuut over de mangrovebossen in India.

‘Respect the thin line between humans and nature’

What threats do coastal communities face? Watch Sinking Sundarbans, a one-minute movie about the mangrove forests in India.

‘Critically important’: Henk Ovink campaigns for ‘Me and Mekong’

This unique, interactive documentary follows five citizens who work towards a better future for Vietnam’s Mekong delta. Nextblue will show climate change and living with water through the eyes of local people.

‘Van cruciaal belang’: Henk Ovink voert campagne voor ‘Me and Mekong’

Deze unieke, interactieve documentaire volgt vijf burgers die werken aan een betere toekomst voor de Mekongdelta in Vietnam. Nextblue zal klimaatverandering en het leven met water laten zien door de ogen van de lokale bevolking.

Are we listening enough to the needs of African people?

Deltares expert Victor Langenberg works in Africa. He is surprised about the way Western experts try to spread their water innovations across this continent.

Luisteren we eigenlijk wel genoeg naar de behoeften van Afrikanen?

Victor Langenberg van Deltares werkt in Afrika. Hij is verbaasd over hoe Westerse experts hun waterinnovaties op dit continent van de grond proberen te krijgen.